Przygotowanie plików do druku Zobacz większe

Przygotowanie plików do druku

Przygotowanie plików do druku:

W technologii cyfrowej drukujemy wyłącznie z pliku PDF.

Prace przeznaczone do druku należy przygotować w formacie docelowym (skala 1:1)w rozdzielczości 300 dpi. Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK. Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp. Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:

– SPADY (3-5 mm), czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia (min. 3- 5 mm), jeśli są umieszczone zbyt blisko, mogą zostać ścięte.

linie cięcia, są to znaki w postaci cienkiej kreski umieszczone poza formatem netto pracy. Oznaczają one miejsce cięcia arkusza.

– OZNACZENIA ZGINANIA / BIGOWANIA W przypadku bigowana arkusza, linię gięcia, należy umieścić poza formatem netto pracy.

Prace wielostronicowe należy zapisać w jednym pliku (zawierające wszystkie strony, także puste).

Przy pracach wielostronicowych (książki, foldery) należy wszystkie strony umieścić w jednym pliku, łącznie ze stronami pustymi, kolejno z zachowaniem jednakowej orientacji położenia strony. Przy zlecaniu druku wielu dokumentów jednostronicowych najlepiej połączyć je samodzielne w jeden dokument wielostronicowy ograniczy to koszty otwierania wielu plików i przyspieszy wykonanie druku. 

W przypadku niewłaściwego przygotowania materiału do druku, usługowo wykonujemy optymalizację projektu. Proces ten jest związany z dodatkowym kosztem wykonanej przez nas usługi. Klient zostanie wcześniej o tym poinformowany.

0,00 zł netto
0,00 zł brutto