Księga standardów CI

Identyfikacja wizualna – to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można
„na zewnątrz” rozpoznać, że to właśnie nasza firma; to kolorystyka, logo, logotyp etc. Są to kolejne elementy, poprzez które buduje się relacje z otoczeniem.
 
Na system identyfikacji wizualnej składają się:
 
- symbol firmy (znak i logotyp firmowy),
- kolory firmowe,
- symbole dekoracyjne,
- typografie dekoracyjne,
- druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i inne),
- identyfikatory pracowników,
- stemple, - materiały reklamowe,
- materiały drukowane dla celów public relations,
- środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe),
- ubiór pracowników,
- wystrój stoisk targowych,
- aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia,
- tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe,
- opakowania.
Księga standardów CI– jest to opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości
wizualnej firmy (wzory, rysunki, instrukcje ich wykonania i zastosowania). W księdze
standardów należy zamieścić minimalne wielkości określające granice czytelności wybranych
elementów graficznych oraz wzór minimalny obrazów (pola ochronne) wyznaczający
konieczna wolna przestrzeń wokół miejsc zadrukowanych, także układy kompozycyjne.
Standaryzacji podlegają m.in.:
 
- symbole firmowe (logotyp, znaki firmowe, kolorystyka),
- wizytówki,
- druki firmowe (papier, koperty),
- galanteria biurowa,
- tablice informacyjne, oznakowanie budynków,
- drukowane formy reklamowe
– informatory, ulotki, broszury,
- ubiór pracowników.
 
 
Koszt wykonania księgi CI już od 1 500 zł netto.

1 500,00 zł netto
1 845,00 zł brutto